Voorwaarden

Zaalhuur bij Delight Yoga

.

1. Definities

1.1. Onder huurder wordt verstaan: de persoon of organisatie die de ruimte huurt. 1.2 Onder ruimte wordt verstaan: de groepsruimte of behandelruimte die Delight Yoga aan huurders aanbiedt inclusief de gebruikelijke voorzieningen zoals nutsvoorzieningen en een basisinrichting geschikt voor het geven van behandelingen, massages, praktijk- of cursusruimte. Handdoeken, oliën of andere benodigdheden voor massages of behandelingen zijn niet bij de zaalhuur inbegrepen.
1.3. Onder vaste huurder wordt verstaan: een huurder die de ruimte van "Delight Yoga BV" wekelijks, of met andere regelmaat, op een vast tijdstip en voor een jaar of langer achtereen huurt. Voor vaste huurders gelden de voorwaarden zoals overeengekomen in de huurovereenkomst. 1.4. Onder kortdurende huurder wordt verstaan: een huurder die een aantal afzonderlijke, dus niet noodzakelijkerwijs met gelijke tussenpozen, dagdelen in een jaar huurt met een Kamerverhuurkaart. 1.5. Een Kamerhuurkaart kan alleen worden aangeschaft na een persoonlijke intake met een van de studio coördinatoren of - managers van Delight Yoga. Tijdens deze intake bepaalt de Delight coördinator of manager of de huurder en het doel van de huur voldoende in lijn zijn met de waarden van Delight Yoga. 1.5. Onder incidentele huurder wordt verstaan: een huurder die de ruimte huurt voor één of meerdere losse dagdelen op basis van een eenmalige huurovereenkomst. 1.6. Onder annulering wordt verstaan: een annulering van de eenmalige huurovereenkomst of reservering door de huurder. 1.7. Onder gebruikers wordt verstaan: alle deelnemers aan een activiteit van een huurder. Qua huisregels gelden voor gebruikers dezelfde regels als voor huurders.

2. 2. Gebruik van de ruimte

2.1. De ruimtes van Delight Yoga kunnen worden gebruikt ten behoeve van behandelingen, massages en begeleiding op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en heling in zowel het persoonlijke als het zakelijke leven. Het gebruik van de ruimte moet in overeenstemming zijn met de waarden van Delight Yoga. 2.2. Het is de huurder niet toegestaan de ruimte voor een andere activiteit te gebruiken dan in de huurovereenkomst of reservering is aangegeven, aan derden te verhuren of in gebruik te geven. 2.3. Indien het doel waarvoor de ruimte wordt gebruikt tijdens de huurperiode of in de tijd tussen het sluiten van de overeenkomst en de daadwerkelijke reservering wijzigt, dient dit binnen 24 uur aan Delight Yoga te worden gemeld. 2.5. Indien het feitelijk gebruik afwijkt van de opgegeven activiteit/doel, kan de betreffende huurovereenkomst en/of Zaalhuurkaart onmiddellijk door Delight Yoga worden ontbonden.

3. 3. Reservering en boekingen

3.1 Reserveringen voor een ruimte bij Delight Yoga worden gemaakt bij de gastheer in elke Delight studio ten minste 48 uur voorafgaand aan de behandeling. 3.2. Het is alleen mogelijk om een ruimte te huren voor een enkele sessie als deze sessie een minimale duur heeft van 4 uur. Indien de duur van de sessie korter is dan 4 uur, is het huren van de ruimte alleen mogelijk met een Room Rental Card. 3.3. De reservering vindt plaats tussen vaste tijden die op het moment van reservering vooraf tussen de huurder en Delight Yoga bv worden vastgesteld. Het is niet mogelijk om van deze tijden af te wijken, tenzij dit 48 uur van tevoren wordt doorgegeven.
3.4. Indien de reservering om welke reden dan ook geen doorgang kan vinden, dient de huurder Delight Yoga 48 uur van tevoren op de hoogte te stellen van de geboekte afspraak. Dit kan telefonisch of per e-mail. Indien de huurder Delight Yoga niet tijdig informeert, wordt het gebruik van de ruimte voor de volle 100% in rekening gebracht. 3.5 Delight Yoga behoudt zich het recht voor om de zaalhuur te allen tijde te annuleren. Indien de zaalhuur wordt geannuleerd door Delight Yoga, zal de huurder 100% van de kosten vergoed krijgen.

4. Betaling

4.1. Bij een eenmalige incidentele huurovereenkomst met één of meerdere dagdelen wordt de huurder vooraf gefactureerd. Na ontvangst van de betaling is de reservering geboekt.
4.2. Korte termijn huurders dienen een Kamerverhuurkaart aan te schaffen. Deze kamerhuurkaart is één jaar geldig. Alle ongebruikte huurtegoeden vervallen na deze periode. 4.3. Lange termijn huurders worden maandelijks gefactureerd.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Delight Yoga is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door de huurder over relevante medische aandoeningen, medicijngebruik, werk of vrije tijd. Delight Yoga is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen. 5.2 De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan de ruimte opgelopen tijdens de huurperiode.

© 2023 Delight Yoga